27 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ


Οι συμφωνίες στα πλαίσια του Eurogroup της δοτής κυβέρνησης Παπαδήμου κάνουν ακόμη και το 1ο Μνημόνιο με την αντίστοιχη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης του 2010 να ωχριούν. Με το πλαστό επιχείρημα ότι «η χώρα σώθηκε από την χρεοκοπία» οι πολιτικές δυνάμεις της συγκυβέρνησης παρέδωσαν κυριολεκτικά τα κλειδιά της χώρας στους δανειστές και τους ευρωκράτες.
Δεν συμφώνησαν μόνο στην κυριολεκτική διάλυση της εσωτερικής αγοράς εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών της Ελλάδας, ώστε να υποβαθμιστεί η χώρα στο επίπεδο των ανατολικών χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, όπως επιτάσσει ξεκάθαρα το 2ο Μνημόνιο που ψήφισε στις 10/2 η δοτή πλειοψηφία της Βουλής.
Αποδέχτηκαν επίσης και τα εξής:
Πρώτο: Την παράδοση του συνόλου των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας στη διάθεση των δανειστών με σκοπό να εξυπηρετείται πρώτα απ’ όλα το δημόσιο χρέος. Πλέον, μόνο ότι περισσεύει θα πηγαίνει στις πρωτογενείς δαπάνες (μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία, κοκ). Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα καλείται να ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο την ρήτρα αυτή και να κατοχυρώσει μέσα από αναθεώρηση του συντάγματος, το ταχύτερο δυνατό, ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση του χρέους και όλα τα υπόλοιπα έπονται.
Δεύτερο: Την δημιουργία ειδικού λογαριασμού, υπό τον έλεγχο της τρόικας, ο οποίος θα διαθέτει πάντα ρευστότητα ίση με την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων του επόμενου τριμήνου. Εάν η ρευστότητα στον λογαριασμό αυτόν πέφτει κάτω από αυτό το σημείο, τα χρήματα θα συμπληρώνονται από τα τακτικά έσοδα που προορίζονται για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Μέσω αυτού του ειδικού λογαριασμού θα καταβάλλεται και η δόση του νέου δανείου που θα πηγαίνει αποκλειστικά σε τοκοχρεωλύσια.
Τρίτο: Την υποβολή της Ελλάδας σε πρωτοφανή εξωτερικό έλεγχο των δημοσιονομικών της και της οικονομίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να ενισχυθεί η Task Force με «ειδικούς» από τα κράτη μέλη, με σκοπό να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλες τις βασικές λειτουργίες του ελληνικού κράτους και να εξασφαλίσουν την μοιρασιά του δημόσιου πλούτου ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα που ο καθένας αντιπροσωπεύει.
Τέταρτο: Την εγκατάσταση μόνιμης επιτροπείας στην χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  με κύριο σκοπό τον έλεγχο του κρατικού προϋπολογισμού και με κύρια ευθύνη την απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος. Ιδίως την εξασφάλιση ότι θα τηρηθεί η απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, έναντι κάθε άλλης ανάγκης του ελληνικού κράτους.
Όλα αυτά συμφωνήθηκαν από την δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου με σκοπό, αφενός, να εγκριθεί ένα νέο πακέτο δανεισμού ύψους 130 δις ευρώ και, αφετέρου, να πραγματωθεί η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων (PSI) με ονομαστικό «κούρεμα» της τάξης του 53,5%. Με τον τρόπο αυτό υποτίθεται ότι το χρέος της Ελλάδας θα κατέβει στο 120% έως το 2020 και θα γίνει «βιώσιμο». Πρόκειται για παραμύθια που σκοπό έχουν να κρύψουν το γεγονός ότι η Ελλάδα με το νέο πρόγραμμα παύει να είναι αυτοτελές, ανεξέρτητο και κυρίαρχο κράτος.
Υπό το νέο καθεστώς και κυρίως μετά την ένταξη της Ελλάδας στον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2012, θα υποβαθμιστεί στην κατάσταση ενός απλού νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση όπως κάθε άλλη επιχείρηση που βρίσκεται υπό πτώχευση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) έχει καθεστώς ιδιότυπης Ανώνυμης Εταιρείας και έχει σαν σκοπό να αναλάβει τη διαχείριση κρατών υπό πτώχευση, μέχρι το ρόλο αυτό να αναλάβει από τον ερχόμενο Ιούλιο ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, που συνιστά διεθνή οργανισμό, με καθήκοντα αντίστοιχα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την περιοχή της Ευρωζώνης. Τη συνθήκη αυτού του ΕΜΣ έχει ήδη υπογράψει η δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου ερήμην του ελληνικού κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, μόλις πριν από λίγες ημέρες και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μία τόσο σημαντική είδηση πέρασε τελείως στα ψιλά κάποιων ιστολογίων και δεν βρήκε το δρόμο της σε κανένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ή έντυπο ευρείας κυκλοφορίας.
Ταυτόχρονα, το νέο δάνειο των 130 δις ευρώ, δεν πρόκειται να δοθεί όπως το προηγούμενο, δηλαδή μέσω παροχής δανείων από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Το Eurogoup έχει στήσει έναν νέο μηχανισμό δανεισμού, αρχικά, διαμέσου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (ΕΤΧΣ) και αργότερα, του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Ο δανεισμός μέσω αυτών των μηχανισμών προϋποθέτει την έκδοση ομολόγων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα μπορεί να εκταμιεύει την εκάστοτε δόση του νέου δανείου, ανάλογα με το τι μπορεί να βάλει ενέχυρο η ελληνική κυβέρνηση και ανάλογα με την πορεία ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος της χώρας. Αν δεν φτάνουν αυτά τότε θα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ακόμη και τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας από διάφορες πηγές, τη στιγμή που η ίδια η «ελληνική» Κυβέρνηση δεν αναφέρει το παραμικρό για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί ήδη σκιώδης εταιρεία στο Λουξεμβούργο, με άγνωστους μετόχους και σκοπό τη διαχείριση αυτών των εγγυήσεων, έτσι ώστε, πρώτα, το ΕΤΧΣ και ύστερα ο μόνιμος ΕΜΣ, να εκδίδει ομόλογα για το δανεισμό του ελληνικού κράτους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι το νέο δάνειο δεν θα μπορεί να εκταμιεύεται παρά μόνο στον βαθμό που θα αποδίδει το ξεπούλημα, ή ο ενεχυριασμός των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Σημειώνεται ότι διόλου τυχαία στο Λουξεμβούργο εδρεύουν τόσο o ΕΧΤΣ όσο και ο ΕΜΣ και στα δικαστήρια της χώρας αυτής έχει υπαχθεί κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Χώρας μας και των δανειστών της η νέα Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι, όπως ξεκαθαρίζεται και στο Προοίμιο της Συνθήκης για το τον ΕΜΣ, προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΜ είναι η άμεση υπογραφή και επικύρωση και του περιβόητου Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο θέτει νέους ομοιόμορφους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, τους οποίους μάλιστα όλα τα Κράτη Μέλη οφείλουν όχι μόνο να ενσωματώσουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους, αλλά και να τους αναβαθμίσουν πλέον σε συνταγματικούς κανόνες και μάλιστα το αργότερο έως το Μάρτιο του 2013. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι καλείται η χώρα μας, όπως και όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, να καταστήσουν τη μόνιμη λιτότητα συνταγματική επιταγή, εάν θέλουν να γλιτώσουν τη «χρεοκοπία» και να «σώσουν την πατρίδα», με βάση τη ρητορική που έχουν υιοθετήσει οι δανειστές μας και οι εγχώριοι συνεργάτες τους.
Τα δεδομένα αυτά εξασφαλίζουν ότι παρά την όποια εικονική απομείωση χρέους πετύχει το PSI, ένα είναι σίγουρο: το δημόσιο χρέος της χώρας δεν πρόκειται να γίνει βιώσιμο με κανένα τρόπο. Απλά θα εξασφαλίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να γλυτώσει από το επίσημο καθεστώς δουλοπαροικίας που του επιβάλουν.
Οι συμφωνίες της συγκυβέρνησης αποτελούν πράξεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την ταξική σκοπιμότητα και την εθνική υποτέλεια που διακρίνει για δεκαετίες το επίσημο πολιτικό σύστημα της χώρας. Τέτοιες συμφωνίες είναι πράξεις ανοιχτού δωσιλογισμού και είναι δύσκολο να βρεθούν ανάλογες, τόσο στην ιστορία της χώρας, όσο και διεθνώς, ακόμη και σε συνθήκες πολεμικής κατοχής. Η ίδια η ύπαρξη της χώρας, η επιβίωση του ελληνικού λαού, ακόμη και η τυπική αυτοτέλεια του ελληνικού κράτους, έχουν τεθεί υπό αίρεση. Το μόνο που μένει τώρα πια, είναι να τεθεί ο ελληνικός λαός και υπό επίσημη στρατιωτική κατοχή από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προκειμένου να πειστεί πώς είναι προς το συμφέρον του να ζει ως δουλοπάροικος των αγορών και του ευρώ.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο θεωρεί τις συμφωνίες αυτές πράξεις εσχάτης προδοσίας και προκλητικής καταπάτησης κάθε έννοιας εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Θεωρεί επίσης την εκβιαστική επιβολή τους από το Eurogroup ως ανοιχτή εχθρική ενέργεια εναντίον του ελληνικού λαού, με μοναδικό σκοπό την υποδούλωσή του.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες, γιατί παραβιάζουν κατάφωρα κάθε έννοια εθνικού και διεθνούς δικαίου. Είναι επίσης άκυρες, γιατί τις αποδέχτηκε μια κυβέρνηση με διορισμένο πρωθυπουργό κατά παράβαση του συντάγματος και μια προσχηματική πλειοψηφία της Βουλής, χωρίς κανενός είδους νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο δηλώνει απερίφραστα ότι θα αγωνιστεί μαζί με τον ελληνικό λαό για την άμεση ανατροπή του καθεστώτος δουλοπαροικίας και κατοχής. Καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αντιτάσσονται στις συμφωνίες σε κοινή δράση, έτσι ώστε, το ταχύτερο δυνατό, να δημιουργηθεί εκείνο το αναγκαίο πλειοψηφικό ρεύμα που θα λυτρώσει τη χώρα και τον λαό από την «ξένη ακρίδα». Στην κατεύθυνση αυτή το Ε.ΠΑ.Μ. θα συνεχίσει να παίρνει, ή να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την συγκρότηση μιας ευρύτατης συμπαράταξης δυνάμεων, με κύριο σκοπό την ακύρωση όλων των συμφωνιών και δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ερήμην και σε βάρος του ελληνικού λαού η δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου και το πολιτικό σύστημα της συγκυβέρνησης.
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τις δυνάμεις της αριστεράς, αλλά και το σύνολο των δυνάμεων που αντιτάχθηκαν στις συμφωνίες, να συναισθανθούν τις ιστορικές ευθύνες τους έναντι του ελληνικού λαού και της χώρας. Πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια για ιδεοληψίες και προσχήματα διαφορετικότητας. Όποιος δεν τοποθετείται σήμερα ξεκάθαρα ενάντια στο σύνολο του πλαισίου συμφωνιών του Eurogroup, ή αρνείται την κοινή δράση στη βάση αυτή, είτε δεν έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, είτε υπηρετεί ξένες προς τον λαό σκοπιμότητες.

23/2/2012

Δημήτρης Καζάκης:Έτσι θα σώσουμε την Ελλάδα


Από τον Χρίστο Λογαρίδη

-Κύριε Καζάκη, θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος για εσάς, όπως αν είστε παντρεμένος, αν έχετε παιδιά, που σπουδάσατε…

Δ.Κ.: -Ναι, ο κόσμος δεν ξέρει τέτοιου είδους πράγματα για εμένα, δεν τα λέω, κυρίως γιατί όταν ξεκίνησα αυτή την ιστορία, την ξεκίνησα σαν απλός πολίτης. Στην πορεία, κυρίως γιατί ο κόσμος θέλει να κρίνει με βάση τι χαρτιά έχεις, αυτό άλλαξε. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Καλαμάτα, το 62, οι γονείς μου ήταν εσωτερικοί μετανάστες και ουσιαστικά με μεγάλωσαν οι παππούδες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μας ζήσουν. Τους γονείς μου τους γνώρισα στα 8 μου χρόνια, γιατί δούλευαν όλη μέρα και δεν μπορούσα να τους δω. Τότε ξεκίνησα να μένω μαζί τους, μεγάλωσα στην Κυψέλη, πήγα σχολείο στο διάσημο 20ο, ενώ αργότερα πέρασα στην ΑΣΟΕ.

26 Φεβρουαρίου 2012

Ανοιχτή επιστολή του Ε.Πα.Μ.


Προς :
1)      Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
2)      Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
3)      Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την  Ανατροπή
4)      Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής
5)      Δημοκρατική Αριστερά
6)      Άρμα Πολιτών
7)      Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα
8)      Οικολόγοι – Πράσινοι
9)      Δημοκρατική Αναγέννηση
10)   Πρωτοβουλίες Πολιτών, Λαϊκές Συνελεύσεις, Κινήματα και Μέτωπα Πολιτών

Οι πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις που δρομολογεί το καθεστώς υποτέλειας για τη διασφάλιση των απαιτήσεων και των συμφερόντων των τοκογλύφων δανειστών και του παρασιτικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα μας σε πλήρη υποταγή και διάλυση και το λαό σε ολοκληρωτική εξαθλίωση μας θέτουν αντιμέτωπους με την ιστορική ευθύνη που έχουμε όλοι μας να συστρατευθούμε για να αποτρέψουμε τη δημιουργία τετελεσμένων. Παράλληλα έχουμε τη μοναδική  ιστορική ευκαιρία εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να αποτρέψουμε με την ενωτική δράση μας τα υποχθόνια αυτά σχέδια.

Οφείλουμε επίσης να δηλώσουμε δημόσια προς τους επίσημους εκπροσώπους των δανειστών Τρόικα, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδιώτες διαπραγματευτές «αναδιάρθρωσης» του χρέους (Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο) ότι τα σχέδια που επιχειρούν να προωθήσουν ως αποφάσεις της παράνομης κυβέρνησης και του απαξιωμένου κοινοβουλίου της χώρας μας, δεν πρόκειται να αναγνωρισθούν από τον ελληνικό λαό και θα ανατραπούν με την κατάκτηση της εξουσίας από αυτόν. Ούτε η επικείμενη συμφωνία με τους Δανειστές και η νέα δανειακή σύμβαση ούτε τα νέα μνημόνια που θα την ακολουθήσουν. 
   
Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ούτε να επιτρέψουμε την εγκαθίδρυση της νέας Συνθήκης – φυλακής για τη Σταθερότητα και την Οικονομική Διακυβέρνηση ούτε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης που θα καταστήσουν πλέον απροκάλυπτα ολόκληρη την «Ευρωπαϊκή Ένωση» ένα ολοκληρωτικό μηχανισμό ηγεμονίας του τοκογλυφικού και μεγάλου  κεφαλαίου και  θα μας αλυσοδέσουν οπισθάγκωνα.

Τέλος απευθυνόμαστε προς τους ιδιώτες επενδυτές, τραπεζίτες και δανειστές και τους προειδοποιούμε ότι θα χάσουν τα λεφτά τους επενδύοντας στη λεηλασία αυτής της χώρας και στην υποδούλωση του ελληνικού λαού.
    
Η κοινή δήλωση όλων των δυνάμεων που έχουμε συνεπή στάση απέναντι στο μνημόνιο  την οποία σας καλούμε να συνδιαμορφώσουμε δεν σηματοδοτεί  κάποια ευρύτερη συνεργασία που θα αναστείλει την αυτοτέλεια των πολιτικών και ιδεολογικών προταγμάτων και των δράσεων μας.  Μπορούμε να διατηρήσουμε στο πλαίσιο αυτό ο καθένας μας τη δική του ερμηνεία και οπτική για την κοινωνική κατάσταση και τα ιδιαίτερα προτάγματά μας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.

Με την κοινή μας δήλωση δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό συμπράττοντας ισότιμα να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιήσουμε τις μέγιστες δυνάμεις του  για να εξουδετερώσουμε την πύρινη λαίλαπα που έρχεται ακάθεκτη να τον εξοντώσει χωρίς κανένα έλεος. Έχουμε χρέος να σταματήσουμε εδώ και τώρα την ελεύθερη πτώση, την κοινωνική διάλυση, τη γενοκτονία που μας επιφυλάσσουν.

22/2/2012

22 Φεβρουαρίου 2012

Συνέλευση πυρήνα Κηφισιάς-Ερυθραίας & Βορειότερα

Αγαπητοί συναγωνιστές/στριες,

επειδή σήμερα αναβάλαμε τον πυρήνα μας λόγω του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου,
καλούμαστε αύριο ώρα 19.00 να κάνουμε κοινό πυρήνα με το Μαρούσι. Ο χώρος είναι το
γνωστό θεατράκι "Διθύραμβος" Λητούς 6 - Πλατεία Αγίας Λαύρας  -  Μαρούσι.

Θέματα προς συζήτηση είναι:

1. Οργανωτικό. Είχαμε πει ότι  θα προσπαθήσουμε να
    βγάλουμε απόφαση μιας και το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου θα γίνει Παναττική Συνέλευση
    για λήψη αποφάσεων για τα Οργανωτικά του Μετώπου.

2. Απολογισμός Δράσεων

3. Προγραμματισμός δράσεων

4. Ηλεκτρονική εγγραφή μελών

5. Οικονομικός απολογισμός

Της Δικαιοσύνης site νοητό

 
Εγραψε: Pitsirikos
Νέα επίθεση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποίησαν αργά χτες το βράδυ οι Anonymous. Αμέσως, τριάντα διμοιρίες των ΜΑΤ περικύκλωσαν το site του υπουργείου Δικαιοσύνης και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ πέταξαν και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.
Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στην επίθεση των Anonymous και απέλυσε τον φύλακα του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Για τη σύλληψη των Anonymous έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό και η Αστυνομία είναι στα ίχνη τους.
Η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζεται να δημοσιεύσει στο site της φωτογραφίες των Anonymous που καταζητούνται.
Επειδή στους Anonymous μπορεί να ανήκει οποιοσδήποτε κάτοικος της Ελλάδας –αλλά και οποιοσδήποτε κάτοικος του πλανήτη-, η Ελληνική Αστυνομία θα ανεβάσει στο site της φωτογραφίες 7 δισεκατομμυρίων υπόπτων και θα ζητήσει από τους πολίτες να τους αναγνωρίσουν.
Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψη του Λουκάνικου, αφού, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, μπήκε κι αυτός στο site του υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά -σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Anonymous- ξέχασε να βάλει κουκούλα, με αποτέλεσμα τα λαγωνικά της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να τον αναγνωρίσουν αμέσως από την ουρά.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου –ο οποίος έχει βαθιά γνώση του Διαδικτύου και παίζει τα computer στα δάκτυλα- δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Πρέπει να τελειώνουμε επιτέλους με αυτούς τους Ανώριμους».
Κύκλοι της Αριστεράς αποδίδουν την επίθεση των Anonymous στο site του υπουργείου Δικαιοσύνης σε ασφαλίτες και παρακρατικούς που ρίχνουν κρατικές ιστοσελίδες, για να συκοφαντήσουν το λαϊκό κίνημα και την εργατιά.
 

Πρόσκληση σε ομιλία του Δημήτρη Καζάκη στον Γέρακα


21 Φεβρουαρίου 2012

Πανεργατικό Συλλαλητήριο 22/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ [ ΕΠΑΜ ]

Η δοτή κυβέρνηση του κατοχικού καθεστώτος συνεχίζει την κατεδάφιση του εργασιακού θεσμικού πλαισίου αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος
Καλούνται τα μέλη του ΕΠΑΜ να συμμετάσχουν στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο κατά της ψήφισης στη Βουλή αύριο Τετάρτη 22/2 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
Για όσα απο τα  μέλη δεν πάνε με τα σωματεία τους και μπορούν να έρθουν στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατευθείαν το σημείο συνάντησης είναι το γνωστό, απέναντι απο την Μεγάλη Βρετανία στις 17.00 το απόγευμα
Αθήνα, 21 - 2 - 2012

19 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΠΥΡΣΟΦΟΡΙΑ
 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
 
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
 
Σταθμός Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ)
ΩΡΑ: 6:00 μμ
 
Οι πυρήνες Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης και Ν. Κόσμου
του Ε.Πα.Μ. Νοτίου Τομέα
απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο
για παλλαϊκή συμμετοχή στην πορεία αντίστασης-πυρσοφορία
που θα κινηθεί ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές
του Δήμου Καλλιθέας
 
 
Οι πυρήνες Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης και Ν. Κόσμου σας προσκαλούν στην Ομιλία του Δημήτρη Καζάκη με θέμα "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ" που διοργανώνουν στον Σινέ Καλυψώ (Γρ. Λαμπράκη 9 και Καλυψούς, δίπλα στο Γήπεδο Καλλιθέας), την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στις 18:00 μμ. 

18 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ.

 
Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, καθώς και όλος ο Αθηναϊκός Λαός στο μεγάλο συλλαλητήριο τη Κυριακή το πρωί στο Σύνταγμα.
Το Ε.ΠΑ.Μ. θα βρίσκεται στις 10:30’ π.μ. μπροστά στο Ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας».
ΟΛΟΙ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ

ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑ ΕΠΑΜ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ

Φίλοι και μέλη του αυτοκέφαλου πυρήνα του ΕΠΑΜ σε Βριλήσσια, Μελίσσια, Πεντέλη και Γέρακα:

Ορίστηκε για τις 20 του Φλεβάρη, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. η προσεχής γενική συνέλευση του πυρήνα μας.
Ο τόπος της συνάντησής μας είναι στα Βριλήσσια, οδοί Πίνδου 30 και Μαραθώνα, στο ισόγειο.
(Η Πίνδου είναι κάθετη στη λεωφ. Πεντέλης, στα 50 περίπου μέτρα πριν φτάσουμε στο φανάρι της Σισμανογλείου ανεβαίνοντας την λ. Πεντέλης με κατεύθυνση προς Πεντέλη. Από την Πεντέλης στρίβουμε δεξιά και μπαίνουμε στην Πίνδου. Η Μαραθώνα είναι η 7η κάθετη στην Πίνδου μετά την λ. Πεντέλης)

Τα θέματά μας θα είναι:

1. Οργανωτικό (τελικός διάλογος για την Προσυνεδριακή περίοδο). Μπορείτε να διαβάσετε προτάσεις οργανωτικού εδώ: http://epam-hellas.gr/organotiki_domi
2. Απολογισμός των Δράσεών μας το προηγούμενο 15θήμερο.
3. Συντονισμός άμεσων επόμενων δράσεων, γενικότερα και σε τοπικό επίπεδο
4. Οικονομικός απολογισμός
5. εκλογή νέου συντονιστή, οργανωτή, γραμματέα, ταμία κτλ και αντικαταστατών τους.

Όπως πάντα, τα μέλη από τους επί μέρους δήμους του πυρήνα μας (παρακαλούνται) να ειδοποιήσουν τους συντοπίτες τους που δεν έχουν e-mail.
με συναγωνιστικό φρόνημα,

17 Φεβρουαρίου 2012

Εμπρός να σπάσουμε τις αλυσίδες


Την Κυριακή 12/2, ημέρα της δραματικής επετείου της συμφωνίας της Βάρκιζας τον Φεβρουάριο του 1945, που έστρωσε τον δρόμο για τον εμφύλιο, επέλεξαν το δωσιλογικό πολιτικό προσωπικό και τα ξένα κέντρα που επιβουλεύονται την ύπαρξή μας για να ολοκληρώσουν το συμβόλαιο ξεπουλήματος του λαού και της χώρας.

Η νίκη τους, παρ’ όλα αυτά, είναι πύρρεια. Ο λαός, παρά την συνεχή κατατρομοκράτησή του από τα κατοχικά ΜΜΕ, ξεχύθηκε σαν ποτάμι στους δρόμους, συγκλίνοντας από παντού στο Σύνταγμα πολύ νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα. Το καθεστώς, τρομαγμένο από την πρωτοφανή λαϊκή οργή και συμμετοχή, εξαπέλυσε απρόκλητα και απροκάλυπτα την επίθεσή του, ενώ ακόμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες δεν είχαν καν φτάσει στο κέντρο ή βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στους σταθμούς των τραίνων, τα οποία ξεχείλιζαν από κόσμο και δεν σταματούσαν.

Αφού δεν σεβάστηκαν ούτε την συγκινητική παρουσία δύο βετεράνων της εθνικής αντίστασης, του Μανώλη Γλέζου και του Μίκη Θεοδωράκη, έπνιξαν τους πάντες στα χημικά, την στιγμή που στο Σύνταγμα και τις κεντρικές λεωφόρους δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα και ο κίνδυνος ασφυξίας ήταν τεράστιος.

Ο λαός σύσσωμος αντιστάθηκε με κάθε μέσον στις δολοφονικές επιθέσεις των πραιτωριανών και τις ενέργειες των παρακρατικών μηχανισμών, από τις 5μιση το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, παραμένοντας συνέχεια στους δρόμους.

Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της 12ηςΦεβρουαρίου και η σθεναρή αντίσταση όλου του λαού στην κατασταλτική βία είναι το μεγάλο γεγονός που έχει ανατρέψει το πολιτικό κλίμα στην χώρα. Η οργή των πολιτών έχει ξεχειλίσει, τα «ακραία» συνθήματα δεν εκφράζουν πλέον μόνο τους λίγους, αντίθετα, όλο και περισσότεροι επιδιώκουν και προετοιμάζονται για την μετωπική καθοριστική σύγκρουση, αφού το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει κυβέρνηση και βρίσκεται σε συνταγματική εκτροπή είναι κοινός τόπος.

Η προπαγανδιστική εκστρατεία για την διόγκωση μεμονωμένων περιστατικών λεηλασιών και εγκάθετων προβοκατόρικων ενεργειών δεν πρόκειται να σώσει το καταρρέον μαύρο μέτωπο της ολιγαρχίας και της ευρωσυμμορίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων τούς έχει αποστρέψει το πρόσωπο και απαιτεί εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.), που από την πρώτη στιγμή έθεσε τους στόχους τής απελευθέρωσης της χώρας από τον μονόδρομο του ευρωνταχάου και τα δεσμά των τοκογλύφων, πραγματοποίησε την Κυριακή, 12/2, μαζική και δυναμική παρουσία στην Παλαιά Βουλή και το Σύνταγμα.

Η εντυπωσιακή πορεία του με πολλές χιλιάδες κόσμου μέσα στις γραμμές του –όταν έφτανε η κεφαλή στον Άγνωστο Στρατιώτη, η ουρά ήταν ακόμα στην Σταδίου-, η μαχητική παραμονή των περισσότερων μελών του στο Σύνταγμα απέναντι στην καταστολή και η επανάκαμψή του αργά το βράδυ, ως το μόνο συγκροτημένο μπλοκ, πάνω στον Άγνωστο μέσα σε χειροκροτήματα, έδειξαν ότι στις τάξεις του Ε.ΠΑ.Μ. βρίσκονται αποφασισμένοι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, που είναι έτοιμοι να παλέψουν πραγματικά για τον λαϊκό ξεσηκωμό.

Το καθεστώς είναι θορυβημένο από την ραγδαία ανάπτυξη αυθεντικών λαϊκών δυνάμεων και την οργάνωση του λαού στις γειτονιές, όπου πρωτοστατεί το Ε.ΠΑ.Μ., και όπου είναι δύσκολο να εξαπολύσει τους πραιτωριανούς του, όπως απέδειξε η νικηφόρα αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας.

Αντιλαμβάνεται επίσης, από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, πως μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που τείνει να γίνει πλειοψηφικό δεν σκιάζεται από τις φοβέρες των ανυπόστατων λέξεων περί «άτακτης» ή «ανεξέλεγκτης» χρεωκοπίας, με όλα τα φοβικά σύνδρομα που υπαινίσσονται ή κραδαίνονται, αφού έχει αντιληφθεί ότι ήδη τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη χειρότερη πραγματική χρεωκοπία της ζωής του, με την οποία τον απειλούν αν δεν συμμορφωθεί.

Κλυδωνίζεται, τέλος, από την αποδέσμευση ικανού αριθμού του πολιτικού προσωπικού του μαύρου μετώπου, για διάφορους λόγους, από τις κυρίαρχες επιλογές και την αυξανόμενη κατανόηση τόσο του λαού, όσο και των αντιμνημονιακών δυνάμεων, ότι η έξοδος από το ευρώ, που αποτελεί τη μέγγενη των χρεοκρατών για την επιβολή των απαράδεκτων όρων τους, είναι πια επιβεβλημένη.

Γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισε να στοχοποιήσει τις λαϊκές δυνάμεις της αντίστασης, όπως το Ε.ΠΑ.Μ., που αγωνίζονται για να ανοίξει ο δρόμος της εθνικής κυριαρχίας και της απελευθέρωσης από τα δεσμά του απεχθούς χρέους.

Οι ευρωκράτες, τα συμφέροντα των οποίων συμβαδίζουν με εκείνα των τοκογλύφων δανειστών, από όπου κι αν προέρχονται, είτε από το στρατόπεδο του καθεστώτος και των λογής συνοδοιπόρων του, είτε από αυτόκλητους περιθωριακούς «φίλους» του λαού, έχουν τελευταία θορυβηθεί και εντείνουν τις επιθέσεις τους.

Οι χθεσινές απαράδεκτες δηλώσεις του υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου στο Προεδρικό Μέγαρο, οι οποίες μιλούν για «δυνάμεις που παίζουν με την φωτιά» και …«την ευρωζώνη», που έρχονται μετά την φίμωση της φωνής του Δημήτρη Καζάκη, του πιο προβεβλημένου στελέχους της Πολιτικής Γραμματείας του Ε.ΠΑ.Μ., δεν είναι τυχαίες και αποσκοπούν στην κατατρομοκράτηση όσων αφυπνίζονται.

Προηγήθηκαν αρκετά προβοκατόρικα, διαστρεβλωτικά των θέσεων του Ε.ΠΑ.Μ. και εμπαθή δημοσιεύματα από τις εφεδρείες των «ευρωφυλάκων» του συστήματος, αλλά και από «αντιμνημονιακά» γκρουπούσκουλα που ομφαλοσκοπούν ξεκομμένα από τις λαϊκές πρωτοβουλίες, πιθανώς όμως συνδεδεμένα με το «βαθύ κράτος».

Το Ε.ΠΑ.Μ. στοχοποιείται με ψευδεπίγραφες κατηγορίες και για έναν επιπλέον λόγο: γιατί απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις του έθνους που αγωνιούν για την σημερινή υποτέλεια και ζητούν να τιμωρηθούν οι προδότες, συμπεριλαμβανομένων του στρατού και της εκκλησίας.

Όποιος, όμως, θεωρεί ετούτες τις ιστορικές ώρες το σύνολο των ιερωμένων, ιδιαίτερα τον λαϊκό κλήρο, αντιδραστικούς ή αμφισβητεί τον πατριωτισμό του μεγάλου μέρους των Ελλήνων ενστόλων, αυτός είναι ο προβοκάτορας, γιατί αντιστρέφει επικίνδυνα την πραγματικότητα.

Όσοι διαβάσουν προσεκτικά τις δηλώσεις δεκάδων κληρικών, την ανακοίνωση των συνδικαλιστών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που ζητούν την σύλληψη της τρόϊκας, την ανοικτή επιστολή των εν ενεργεία αξιωματικών του ΣΥΣΜΕΔ στους βουλευτές να καταψηφίσουν τα μέτρα και τον περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας, τις αναλυτικές θέσεις των αποστράτων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για προστασία της συνταγματικής νομιμότητας, καταλαβαίνουν καλά τον αναβρασμό που υπάρχει στους χώρους αυτούς, καθώς η κατάσταση γίνεται μέρα με την μέρα αβίωτη.

Το Ε.ΠΑ.Μ., όχι μόνο δεν πρόκειται να πτοηθεί από αυτές τις επιθέσεις αλλά, αντίθετα, τρέφεται από αυτές, όπως αποδεικνύει η καθημερινή μεγιστοποίηση των δυνάμεών του και της εμπιστοσύνης του μέσου Έλληνα, ανεξάρτητα από ιδεολογική και κοινωνική προέλευση.

Συνεπές στις ιδρυτικές δεσμεύσεις του, στις αντιστασιακές παραδόσεις του λαού μας και στο ιστορικό καθήκον της σωτηρίας του λαού και της αναγέννησης της χώρας, το Ε.ΠΑ.Μ. θα προχωρήσει στον δρόμο του ενιαίου αντιμνημονιακού μετώπου για την δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα σταματήσουν το καθεστώς ανωμαλίας και εκτροπής και θα σπάσουν οριστικά τις αλυσίδες της εξάρτησης.

Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ.
Αθήνα, 16/2/2012

Μια πολύ περίεργη τοποθέτηση που γεννά πολλά ερωτηματικά.

Στον Ριζοσπάστη (16/2) υπάρχει ένα ανώνυμο σχόλιο το οποίο αναρωτιέται «ποιος είναι ο ρόλος του Δ. Καζάκη;» Το ίδιο ερώτημα φαίνεται να απασχολεί πολλούς. Τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον κ. Μιχελάκη, ακόμη και την κ. Ντόρα Μπακογιάννη που μόλις χθες στο EXTRA3, αναρωτιόταν περίπου το ίδιο. Ο καθένας βέβαια δίνει την δική του ιδιαίτερη απάντηση, ανάλογα με το ακροατήριο το οποίο θέλει να περιχαρακώσει και τα αντανακλαστικά που θέλει να κινητοποιήσει. Όλες όμως οι απαντήσεις φαίνεται να συγκλίνουν στον ίδιο κοινό παρανομαστή: πρόκειται για έναν σκοτεινό και επικίνδυνο τύπο! Γιατί; Διότι κατά τον κ. Γεωργιάδη είναι ένας κομμουνιστής που θέλει να κάνει την Ελλάδα, βόρεια Κορέα. Κατά τον κ. Μιχελάκη διότι παίζει περίεργα παιχνίδια μιας και θέτει θέμα εξόδου από το ευρώ και επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Κατά την κ. Μπακογιάννη διότι δεν ξέρει τι του γίνεται και παρασύρει κόσμο. Ενώ κατά τον ανώνυμο σχολιογράφο του Ριζοσπάστη διότι είναι επικίνδυνος για το «λαϊκό κίνημα».
Αλήθεια, υπάρχει σήμερα κανείς άλλος που να συγκεντρώνει τέτοια ομοφωνία για το πόσο επικίνδυνος είναι; Φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί άλλος που να συγκεντρώνει τέτοια εύσημα από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν θα εξετάσουμε το γιατί. Ο καθένας μπορεί να κρίνει.
Για να αποδείξει ο ανώνυμος σχολιογράφος του Ριζοσπάστη, πόσο επικίνδυνος και δόλιος είναι ο Δημήτρης Καζάκης για το «λαϊκό κίνημα» επικαλείται ότι «σε συνέντευξή του κάλεσε το στρατό, την αστυνομία, τη δημόσια διοίκηση, να παρέμβουν «γιατί η χώρα δεν έχει κυβέρνηση και έχει παραδοθεί στους ξένους». Και σαν μην έφτανε αυτό, καλεί και το ΚΚΕ και την Αλέκα Παπαρήγα σε συντονισμό και κοινή δράση ώστε αυτό να γίνει με πρωτοβουλία της «αριστεράς»!»
Κατά αρχάς ο ανώνυμος σχολιογράφος για να εξεγείρεται έτσι γιατί κάλεσα υποτίθεται τον στρατό, την αστυνομία, τη δημόσια διοίκηση να παρέμβει, προφανώς θεωρεί αντιδραστικές τις κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στον ίδιο τον στρατό και την αστυνομία με σκοπό τα ένστολα στελέχη αυτών των μηχανισμών να αντιπαρατεθούν με την κυρίαρχη πολιτική. Επίσης θεωρεί προφανώς απαράδεχτες τις καταλήψεις υπουργείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους για να πάρουν στα χέρια τους την δημόσια διοίκηση ως ωφείλουν να κάνουν για να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον. Πώς τολμάνε όλοι αυτοί, μαζί με μένα, να θέτουν τέτοια ανυπέρβλητα εμπόδια στην εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής; Πώς τολμά το ΕΠΑΜ να θέτει εμάς τους εντεταλμένους της επανάστασης, του κομμουνισμού και της αριστεράς, εμάς τους ιδιοκτήτες του λαικού κινήματος, προ των ευθυνών μας; Ποιος είναι ο ρόλος σας; Να μας χαλάτε την ζαχαρένια; Αυτό φαίνεται να απασχολεί τον ανώνυμο σχολιογράφο του Ριζοσπάστη.
Όποιος έχει διαβάσει την επίμαχη συνέντευξη, γνωρίζει πολύ καλά ότι τίποτε από όσα αναφέρει ο συγκεκριμένος σχολιογράφος δεν αναφέρθηκε. Απλά όπως συνηθίζουν οι ανώνυμοι σχολιογράφοι, διαστρωβλώνουν και παραχαράσουν για να στήσουν σκιάχτρα. Μήπως λέτε γι' αυτό να είναι ανώνυμοι; Ούτε βέβαια κάλεσα τον στρατό, την αστυνομία, ή την δημόσια διοίκηση να παρέμβουν, ούτε είπα πουθενά ότι η «χώρα δεν έχει κυβέρνηση και έχει παραδοθεί στους ξένους». Τι είπα; Απλά απάντησα στο ερώτημα «και τώρα τι γίνεται;», που απασχολεί από την Κυριακή το βράδυ όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Να τι είπα: «Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Στην ουσία. Όχι μόνο σε επίπεδο πρωθυπουργικού ανασχηματισμού, επειδή παραιτήθηκαν κάποιοι υπουργοί. Έχουμε παραδώσει τη χώρα ολοσχερώς στους ξένους δανειστές. Τώρα είναι η ώρα, οι δυνάμεις που αντιτάχθηκαν σε όλο αυτό να συγκροτήσουν ένα ενιαίο μέτωπο.»
Σε τι απ’ όλα αυτά διαφωνεί ο σχολιογράφος του Ριζοσπάστη; Μήπως στο ότι δεν έχει κυβέρνηση η χώρα; Δηλαδή η ηγεσία του ΚΚΕ αναγνωρίζει ως νόμιμη την κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου», όπως η ίδια η κ. Παπαρήγα την είχε αποκαλέσει; Αυτό υπονοεί ο σχολιογράφος του Ριζοσπάστη;
Μήπως διαφωνεί στο ότι έχει παραδοθεί η χώρα ολοσχερώς στους ξένους δανειστές; Ή μήπως όλα αυτά που γίνονται δεν είναι προϊόν πρωτοφανούς αποικιοκρατικής επιβολής προερχόμενη από τις μελανότερες εποχές του ιμπεριαλισμού; Εκτός κι αν δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός, ούτε αποικιοκρατία με παλιά και νέα μορφή. Ούτε προφανώς υπάρχουν οι Σαρκοζί, Μέρκελ, Σόιμπλε, τρόικα, τα τελεσίγραφα, οι επίτροποι, η καταναγκαστική κηδεμονία και τόσα άλλα που συνιστούν μια νέου τύπου κατοχή της χώρας. Μήπως όμως έτσι ο αγαπητός σχολιογράφος απλά διολισθαίνει σε μια απολογητική του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, επιχειρώντας να τον αθωώσει από το αποικιακό καθεστώς που επιβάλει με καταστροφικό τρόπο στην χώρα και τον λαό της και το οποίο είναι προφανές ακόμη και στον τελευταίο εργαζόμενο; Λέμε μήπως.
Εκτός κι αν όλα αυτά λέγονται γιατί ο ανώνυμος σχολιογράφος θέλει να αποσιωπήσει με την πρόταση ότι «τώρα είναι η ώρα, οι δυνάμεις που αντιτάχθηκαν σε όλο αυτό να συγκροτήσουν ένα ενιαίο μέτωπο.» Γιατί αποσιωπά την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία αποτελεί και την ουσία της συνέντευξης; Τι έχει να απαντήσει σε μια τέτοια πρόταση; Ότι ο Καζάκης είναι ύποπτος και δόλιος; Πόσους αλήθεια μπορεί να πείσει μια τέτοια απάντηση;
Η πρόταση για ένα ενιαίο μέτωπο των δυνάμεων εκείνων που, έστω στα λόγια, αντιτάχθηκαν στη νέα συμφωνία με το Μνημόνιο 2, αφορά στην συγκρότηση ενός νέου κοινωνικοπολιτικού πόλου εκπροσώπησης της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που αποδεδειγμένα πια αντιτάσσεται σ’ ότι ψηφίστηκε την Κυριακή το βράδυ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ανάμεσα στις δυνάμεις που, έστω στα λόγια, αντιτάχθηκαν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές. Γι’ αυτό και δεν προτείναμε ενότητα, αλλά ενιαίο μέτωπο του ΟΧΙ στην νέα συμφωνία με την κάθε πολιτική δύναμη να διατηρεί την αυτοτέλεια του λόγου και της δράσης της ως προς τα προτάγματα που θέτει η ίδια για τον εαυτό της.
Πρέπει να μας ενδιαφέρει η αποτροπή της επιβολής της νέας συμφωνίας ή όχι; Τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο τον ανώνυμο σχολιογράφο, ή όχι; Μήπως ενδιαφέρεται μόνο για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ο καθένας με το μαγαζάκι του και τίποτε περισσότερο; Μήπως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να καταγγείλει τις νέες συμφωνίες, αλλά να μην κάνει απολύτως τίποτε για να τις αποτρέψει;
Μπορεί να γίνει κάτι για να τις αποτρέψουμε εδώ και τώρα; Κατά την γνώμη μας μπορεί! Τι διαπιστώθηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες; Ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαφωνεί ριζικά με τις εν λόγω συμφωνίες. Πώς μπορείς να εκφράσεις πολιτικά αυτήν την συντριπτική πλειοψηφία, όταν κανένα κόμμα ή πολιτική δύναμη δεν μπορεί να το κάνει από μόνο του; Μόνο με ένα ενιαίο μέτωπο κοινής δράσης ενάντια στην συμφωνία. Αυτό προτείναμε.
Τι θα έπρεπε να κάνει αυτό το ενιαίο μέτωπο; Να τι ειπώθηκε στην επίμαχη συνέντευξη:
«Με μια κοινή δήλωση. Να εκφράσουμε την αντίθεση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και περί της πλειοψηφίας πρόκειται, παρότι οι πραιτοριανοί της κυβέρνησης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη φανεί η χτεσινή λαοθάλασσα. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση από την απελευθέρωση, και είναι πραγματικά κρίμα που μπαχαλάκηδες και πραιτοριανοί κατάφεραν, με τις γνωστές τακτικές τους, να μη φτάσει ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα λέει αυτή η κοινή δήλωση;
Θα καλέσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις να τεθούν σε επαγρύπνηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, παραμένοντας μέσα στα στρατόπεδα. Θα καλέσουμε την Αστυνομία να συλλάβει το δοτό πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τύποις. Θα καλέσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, στο χώρο της εργασίας τους, να αναλάβουν τη δημόσια διοίκηση. Προσέξτε: δε μιλώ για συνταγματική εκτροπή. Το αντίθετο. Πρόκειται για μια κίνηση περιφρούρησης του Συντάγματος, βάσει του ακροτελεύτιου άρθρου του 120, διότι αυτά τα μέτρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν!»
Σύμφωνα με τον ανώνυμο σχολιογράφο του Ριζοσπάστη οι δηλώσεις αυτές αποτελούν αμάρτημα καθοσιώσεως. Γιατί; Διότι, όπως γράφει ο ίδιος, ο Δ.Κ. «καλεί το στρατό και την αστυνομία και από δίπλα και το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα να υπερασπιστούν το αστικό Σύνταγμα και εξουσία από τα αστικά κόμματα που το εφαρμόζουν.» Κι επομένως ο Δ.Κ. είναι διαταραγμένος και δόλιος. Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια.
Καταρχάς δεν «καλεί» ο Δ. Κ. κανέναν στρατό και καμιά αστυνομία. Απλούστατα τόσο εγώ, όσο και το ΕΠΑΜ, προτείνει στο ενιαίο μέτωπο που πρέπει να σχηματισθεί για να εκπροσωπήσει πολιτικά την μεγάλη πλειοψηφία του λαού, να απευθυνθεί στον στρατό και στην αστυνομία ζητώντας από τον μεν πρώτο να παραμείνει στα στρατόπεδά του και επομένως να μην χρησιμοποιηθεί για εκτροπές, ή άλλα αντιδραστικά σχέδια και στην αστυνομία να αποκαταστήσει την συνταγματική και λαϊκή νομιμότητα. Είναι κακό το λαϊκό κίνημα να απευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία; Ή μήπως είναι αποκλειστικό προνόμιο της κυρίαρχης τάξης και των οργάνων της; Ποιος είναι διαταραγμένος και δόλιος; Εκείνος που θεωρεί ότι το λαϊκό κίνημα έχει την υποχρέωση να απευθύνεται διαρκώς στις ένστολες δυνάμεις, προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν από την αντίδραση σε κανενός είδους καταστολή, ή εκτροπή, ή εκείνος που θεωρεί εκ προοιμίου ότι ο στρατός και η αστυνομία είναι στην πλήρη κυριότητα της άρχουσας τάξης;
Αλήθεια, τι σόι επαναστάτης είναι εκείνος που θεωρεί ότι το λαϊκό κίνημα δεν πρέπει να διεκδικήσει στο πλευρό του τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία; Μόνο ο λαχμαντζούν. Δηλαδή μόνο εκείνος που δεν θέλει να υπάρξει κανένα πραγματικά πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, ούτε επιθυμεί να θέσει θέμα ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής στην ημερήσια διάταξη. Όλα τα άλλα είναι φτηνές δικαιολογίες, για να μην πούμε τίποτε χειρότερο.
Αν λοιπόν το λαϊκό κίνημα δεν έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, τότε πώς πρέπει να χαρακτηρίσουμε την στάση και τις επίσημες ανακοινώσεις των οργανώσεων που εκφράζουν τους ένστολους; Όσοι διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση των συνδικαλιστών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που ζητούν, μετά από εικονική επικήρυξη, την σύλληψη της τρόϊκας, την ανοικτή επιστολή των εν ενεργεία αξιωματικών του ΣΥΣΜΕΔ στους βουλευτές να καταψηφίσουν τα μέτρα και τον περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας, τις αναλυτικές θέσεις των αποστράτων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για προστασία της συνταγματικής νομιμότητας, καταλαβαίνουν καλά τον αναβρασμό που υπάρχει στους χώρους αυτούς, καθώς η κατάσταση γίνεται μέρα με την μέρα αβίωτη. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι ίδιοι οι ένστολοι έχουν θέσει το καθ’ όλα υπαρκτό και καίριο ερώτημα των ημερών μας: με τον λαό για να ανατραπεί το καθεστώς, ή με το καθεστώς ενάντια στον λαό και την χώρα.
Τι προτείνει λοιπόν ο ανώνυμος σχολιογράφος; Να κάνουμε γαργάρα το δίλημμα που θέτουν οι ίδιοι οι ένστολοι, ή να πούμε ξεκάθαρα σ’ όλους τους ένστολους ότι εσείς ανήκετε εκ φύσεως στην επίσημη εξουσία και πρέπει να κάνετε ότι σας λένε; Αυτή πρέπει να είναι η στάση ενός επαναστάτη, ενός κομμουνιστή; Ή μήπως αυτή είναι η στάση ενός τυπικού λακέ της άρχουσας τάξης που πασχίζει να την διευκολύνει για να ελέγξει τις αντιδράσεις που παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας μέσα στον στρατό και την αστυνομία;
Τι είναι όλοι αυτοί που κάνουν αυτές οι δηλώσεις; Ανάμεσά τους είναι βέβαια και αρκετά μέλη και φίλοι του ΚΚΕ. Ή μήπως είναι κι αυτοί διαταραγμένοι και δόλιοι; Κι επομένως αντί να προσπαθήσουμε να τους εντάξουμε σ’ ένα ευρύ λαϊκό μέτωπο, όπως προτείνει το ΕΠΑΜ, θα πρέπει να τους εξοστρακίσουμε με κάθε τρόπο;
Όποιος δεν βλέπει, γιατί δεν θέλει, ή γιατί υπακούει σε ιδεοληψίες και άλλες σκοπιμότητες, τον αναβρασμό που επικρατεί και στις τάξεις των ενστόλων, όπως και όλου του λαού. Όποιος θεωρεί ετούτες τις ιστορικές ώρες τους ένστολους στο σύνολό τους αντιδραστικούς, ή αμφισβητεί τον πατριωτισμό του μεγάλου μέρους των Ελλήνων στρατιωτικών και αστυνομικών, τότε αυτός είναι ο προβοκάτορας, γιατί αντιστρέφει επικίνδυνα την πραγματικότητα. Κι όχι μόνο αυτό. Δίνει το αναγκαίο πάτημα που αποζητά η εξουσία για να επέμβει κατασταλτικά στις γραμμές των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας ώστε να συντριβεί η αναταραχή και συντεταγμένα τα σώματα αυτά να λειτουργήσουν με τον αντιδραστικό τρόπο που θέλει η άρχουσα τάξη. Αυτό επιθυμεί και ο ανώνυμος σχολιογράφος; Γι’ αυτό καταγγέλλει την αναφορά μου στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία; Εκεί αποσκοπεί η όλη υπόθεση;
Μάλλον, αν κρίνουμε από τον ισχυρισμό ότι η αφεντομουτσουνάρα μου «καλεί το στρατό και την αστυνομία και από δίπλα και το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα να υπερασπιστούν το αστικό Σύνταγμα και εξουσία από τα αστικά κόμματα που το εφαρμόζουν.» Ώστε έτσι! Σύμφωνα με τον ανώνυμο σχολιογράφο του Ριζοσπάστη το σημερινό «μαύρο μέτωπο» δεν έχει κάνει πατσαβούρι το σύνταγμα, δεν έχει καταπατήσει κάθε έννοια συνταγματικής τάξης, αλλά αντίθετα εφαρμόζει το «αστικό σύνταγμα»! Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμιά κοινοβουλευτική εκτροπή και ο Παπαδήμος είναι ο καθ’ όλα συνταγματικά νόμιμος πρωθυπουργός της χώρας. Τέτοια απολογητική της σημερινής κατάστασης, ούτε ο Βενιζέλος δεν θα την τολμούσε.
Από την άλλη, γιατί είναι κακό και επιλήψιμο να υπερασπίζεται ο λαός και το κίνημά του το αστικό σύνταγμα; Ιδίως όταν η επίσημη εξουσία το έχει κάνει κουρελόχαρτο. Ποια ανώτερη επαναστατική αρχή απαιτεί από τον λαό και το κίνημά του να παραιτηθεί από μόνος του από την υπεράσπιση των ελευθεριών που εγγράφονται στο αστικό σύνταγμα; Ή μήπως τον ανώνυμο σχολιογράφο δεν τον ενδιαφέρουν οι ελάχιστες λαϊκές ελευθερίες που έχουν απομείνει και επομένως είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν του είναι αδιάφορο;
Ας μιλήσουμε σοβαρά. Ποιο είναι το πρωταρχικό πρόβλημα σήμερα της κυβέρνησης Παπαδήμου και των ξένων επικυρίαρχων; Το πρόβλημα της νομιμοποίησης. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο μέσα στον λαό, όσο και με βάση την έννομη συνταγματική τάξη της χώρας η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι παράνομη και ως εκ τούτου οι υπογραφές της μπορούν να ακυρωθούν με ευκολία από μια άλλη Βουλή που θα απηχεί το αίσθημα του λαού. Δείτε τι είπε ο Βενιζέλος μόλις χθες μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «αυτό το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση από τους εταίρους μας είναι να υπάρχει η βεβαιότητα πως η Ελλάδα δεσμεύεται και πως το κράτος μας, η Πολιτεία μας, έχει συνέχεια. Και ότι οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν όχι μόνο από την παρούσα κυβέρνηση και από την παρούσα Βουλή αλλά και από την επόμενη Βουλή, δηλαδή από την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και από την επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή.»
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το διακύβευμα για τους επικυρίαρχους της ΕΕ δεν είναι απλά να υπογράψει ο Παπαδήμος και οι υπόλοιποι δοσίλογοι, αλλά να θεωρηθούν οι υπογραφές αυτές νόμιμες και δεσμευτικές για τον ελληνικό λαό και κράτος. Ξέρουν όλοι τους πολύ καλά ότι το καθεστώς ανομίας και συνταγματικής ανωμαλίας που έχουν στήσει είναι εύκολο να ανατραπεί και οι υπογραφές να ακυρωθούν. Βλέπετε δεν μπορεί να υπάρχει πολιτειακή συνέχεια με ένα καθεστώς παρανομίας.
Μπροστά σ’ αυτό το γεγονός ποια πρέπει να είναι η στάση του λαϊκού κινήματος; Να δηλώσει ότι το αστικό σύνταγμα εφαρμόζεται από τα αστικά κόμματα, όπως ισχυρίζεται ο ανώνυμος σχολιογράφος; Ή να υποστηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο πάλης το γεγονός ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου, όπως και η υπάρχουσα σύνθεση της Βουλής, είναι παράνομη συνταγματικά και δεν μπορεί να δεσμεύει την χώρα και τον λαό της; Γιατί κάτι μου λέει ότι η πρώτη επιλογή είναι υπέρ της άρχουσας τάξης, ενώ η δεύτερη είναι η μόνη δυνατή για όλους όσοι αντιπαλεύουν την σημερινή κατάσταση; Επομένως όποιος θεωρεί δευτερεύον, ασήμαντο, ή πολύ χειρότερα, ανύπαρκτο το ζήτημα της παραβίασης ακόμη κι αυτού του αστικού συντάγματος, τότε – ίσως χωρίς να το γνωρίζει – δουλεύει για το δοσιλογικό καθεστώς και τους επικυρίαρχους.
Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τις επικλήσεις του ανώνυμου σχολιογράφου για το πόσο «έμπειρο κόμμα» είναι το ΚΚΕ και ποιος ακριβώς θέλει να στήσει παγίδες στον λαό και το κίνημά του για να το αφοπλίσει και να το παραδώσει ανήμπορο, διαλυμένο και κατακερματισμένο στην άρχουσα τάξη. Η πράξη είναι πάντα ο υπέρτατος κριτής της αλήθειας. Απλά θα σημειώσω ότι όποιος σήμερα δεν επιδιώκει την ενότητα του λαϊκού κινήματος μέσα από ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στο «μαύρο μέτωπο». Όποιος αποδέχεται εκ προοιμίου την νομιμότητα του αντιδραστικού καθεστώτος που επιβάλλεται, αλλά και το αποκλειστικό προνόμιο της άρχουσας τάξης να χειρίζεται τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, τότε αυτός δεν μπορεί να μιλά εκ μέρους του λαού, των εργαζομένων και του κινήματός τους. Χωρίς καν να το καταλάβει έχει διαβεί τον Ρουβικώνα και βρίσκεται στην αντίπερα όχθη.
Εμείς σαν ΕΠΑΜ αντί να μείνουμε σε μια γενικόλογη και αφηρημένη επίκληση στους αγώνες για την αποτροπή των μέτρων, κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση:
Πρώτον: Μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί ένα ενιαίο μέτωπο όλων των αντιμνημονιακών δυνάμεων, εδώ και τώρα με κύριο και βασικό πρόταγμα την ακύρωση των συμφωνιών ξεπουλήματος λαού και χώρας.
Δεύτερο: Να παραιτηθούν οι δυνάμεις, που έστω και στα λόγια έχουν αντιταχθεί στις συμφωνίες, από το κοινοβούλιο ώστε να βαθύνει η πολιτική κρίση και να υπογραμμιστεί το πρόβλημα νομιμοποίησης της υπάρχουσας Βουλής και κυβέρνησης.
Τρίτο: Το σύνολο των αντιμνημονιακών δυνάμεων να μιλήσουν εκ μέρους της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και να απαιτήσουν την εδώ και τώρα την διάλυση της Βουλής έτσι ώστε να πάμε με δημοκρατικούς όρους σε άμεσες εκλογές.
Τέταρτο: Να καλέσουν τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία να μην επέμβουν στην πολιτική διαμάχη και προασπιστούν την δημοκρατία στο πλευρό του λαού.  
Στην πράξη το κάλεσμα αφορά στις αντιμνημονιακές δυνάμεις, οι οποίες αντί να κάθονται και να ασκούν νομοταγή αντιπολίτευση από την κοινοβουλευτική γωνιά τους, να προχωρήσουν άμεσα στην δημιουργία συνθηκών δυαδικής εξουσίας σε μια χώρα όπου το καθεστώς ανωμαλίας και εκτροπής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο κοινοβουλευτικό όριο.
Κανενός είδους ενότητα οργανωτική, πολιτική, ή ιδεολογική δεν προϋποτίθεται για μια τέτοια κίνηση ενιαίου μετώπου. Πρόκειται για μια κίνηση που θα επιβάλει τις εκλογές με τους όρους του λαϊκού κινήματος και όχι με τους όρους των Μερκοζί και των ντόπιων δοσιλόγων. Όταν επιτευχθεί ο στόχος η κάθε αντιμνημονιακή δύναμη μπορεί να προχωρήσει μόνη της, ή μαζί με άλλες κατά πώς νομίζει στην εκλογική αναμέτρηση.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Και βέβαια. Αρκεί να συμφωνήσουν οι ηγεσίες των λεγόμενων κομμάτων της αριστεράς, διότι αυτές αποτελούν το βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ενιαίου μετώπου έχει υπάρξει κατά καιρούς.
Συμφωνούν μ’ αυτήν; Όχι. Αντιπροτείνουν κάτι άλλο; Ναι. Ζητούν και οι δυο εκλογές και όποιος αποδέχεται τα δικά τους προτάγματα να μπει στα ψηφοδέλτιά τους. Από ποιον ζητούν εκλογές; Από τον Παπαδήμο και τον Παπούλια. Ζητούν δηλαδή εκλογές όποτε και όπως βολεύει το καθεστώς. Νομιμοποιώντας έτσι το καθεστώς και διασφαλίζοντας στην πράξη ότι η επόμενη Βουλή θα είναι συνέχεια της σημερινής, όπως ακριβώς θέλει ο Βενιζέλος και τα μεγάλα αφεντικά της ΕΕ.
Και μέχρι να μας επιτρέψουν τις εκλογές, τι κάνουμε; Καταδικάζουμε μεγαλοφώνως τις επιβαλλόμενες πολιτικές, καταγγέλουμε εκ του ασφαλούς, δίνουμε εικονικές μάχες οπισθοφυλακής για να συντηρούμε την αυταπάτη στα μέλη και τους οπαδούς μας ότι κάτι κάνουμε και για όλα τα υπόλοιπα δεν μας καίγεται καρφί. Στάχτη και μπούρμπερη αν ξεπουληθεί η χώρα, ας κόψει τον λαιμό του ο λαός. Ίσως ο λαός να μην μπορεί να περιμένει, αλλά οι ηγεσίες μπορούν. Οι ηγεσίες της αριστεράς μπορούν να περιμένουν πότε θα τους δώσει την άδεια το «μαύρο μέτωπο» να πάνε σε εκλογές. Αν τους την δώσει ποτέ! Κι αν μέχρι τότε ο μισός πληθυσμός θα σέρνεται στην πλήρη ανέχεια και ο άλλος μισός θα βιώνει συνθήκες δουλοπαροικίας, δεν τρέχει τίποτε. Αρκεί οι κομματικοί μηχανισμοί να είναι νόμιμοι και το κρατικό χρήμα να τρέχει.
Αλήθεια, πώς θα ονόμαζε την τακτική αυτή ο ανώνυμος σχολιογράφος του Ριζοσπάστη, αν δεν την είχε η ηγεσία του ΚΚΕ και την είχαμε προτείνει εμείς; Όταν δε δώσει η σημερινή αριστερά την πολυπόθητη ευκαιρία στην άρχουσα τάξη να ελέγξει στρατό και αστυνομία για να αναστείλει βασικές λαϊκές ελευθερίες του συντάγματος, τότε να δείτε χαρές και πανηγύρια από τον ανώνυμο σχολιογράφο, ο οποίος δικαίως θα μας κατατροπώσει λέγοντας πώς απλώς τα αστικά κόμματα εφαρμόζουν το αστικό σύνταγμα!

weRmore

16 Φεβρουαρίου 2012

Δελτίο τύπου για την εκδήλωση στα ΜέγαραΠραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, το απόγευμα στα Μέγαρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Dionysos Palace, συγκέντρωση που διοργάνωσε ο νεοσύστατος τοπικός πυρήνας του Ε.ΠΑ.Μ.
Πολλοί κάτοικοι της περιοχής, μέσα σε μια γεμάτη αίθουσα, παρακολούθησαν την ομιλία του οικονομολόγου-αναλυτή Δημήτρη Καζάκη, μέλους της Πολιτικής Επιτροπής του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, ο οποίος ανέλυσε την οικονομική κρίση και εξήγησε πώς το χρέος της Ελλάδας οδηγήθηκε στην τωρινή κατάσταση. Στην συνέχεια, ο ομιλητής απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του κοινού και πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας και των πολιτών.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης γράφτηκαν πολλά νέα μέλη από τους παριστάμενους στο Ε.ΠΑ.Μ., ενδυναμώνοντας την συλλογική προσπάθεια των κατοίκων των Μεγάρων να ανατρέψουν την κατοχή και να αρνηθούν το χρέος μέσα από τις τάξεις του Ε.ΠΑ.Μ.


 Η συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων και πολιτών από ένα πλατύ ιδεολογικό φάσμα κατέγραψε για μια ακόμα φορά την ευρύτητα της αποδοχής του Μετώπου ανάμεσα στον λαό.
Τα μέλη του Ε.ΠΑ.Μ. συνεχίζουν καθημερινά τις προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών και εντείνουν την οργανωτική δουλειά, τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις για την επίτευξη των στόχων του Μετώπου, που είναι η ανατροπή του σημερινού κατοχικού καθεστώτος και η αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας.

Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.)
Αθήνα, 16-2-2012

Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης μπορείτε να δείτε στην σελίδα του ΕΠΑΜ WEB TV [http://www.livestream.com/epamwebtv]

15 Φεβρουαρίου 2012

Κατάρρευση των πολιτικών, ρηγμάτωση της κοινωνίας


Πηγή : βλέμμα
Πιστεύουμε ότι κάθε ψήφιση Μνημονίου, Μεσοπρόθεσμου κ.λπ. είναι ιστορική και κορυφαία στιγμή, τελική. Δεν είναι. Πάντα υπάρχει μια ακόμη πιο ιστορική και κορυφαία ψήφιση, ενός ακόμη πιο ιστορικού νόμου, που θαμπώνει περαιτέρω το παρόν και δεσμεύει ακόμη περισσότερο μέλλον για τις επερχόμενες γενιές. Τέτοια ήταν η χθεσινή νύχτα. Κορυφαία στιγμή, έως ότου έρθει μια άλλη.
Και θα έρθει. Με το κούρεμα και τη νέα δανειακή σύμβαση η Ελλάδα αγοράζει χρόνο, πανάκριβα. Αλλά αυτό το απόθεμα θα εξαντληθεί γρήγορα, όσο γρήγορα εξαντλήθηκε ο χρόνος σωτηρίας του πρώτου Μνημόνιου. Ας είμαστε έτοιμοι λοιπόν και γι΄ άλλες ιστορικές νύχτες, με αγωνία και κρίσιμες αποφάσεις, πολύ σύντομα. Κι ας είμαστε έτοιμοι και για πολλές αργόσυρτες ημέρες και νύχτες, που δεν θα περιέχουν κορύφωση και δράμα, αλλά θα περιέχουν δυσχέρεια και πόνο.
Διότι είναι οδυνηρά πρόδηλο πλέον ότι τα αδιέξοδα του πολιτικού συστήματος, οι φούσκες της φαυλοκρατίας και της κλεπτοκρατίας, μετακυλίονται ταχύτατα και με σφοδρότητα επί της κοινωνίας. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε live και σε real time, από τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα, την τήξη πολιτικών προσώπων, κομμάτων και συστημάτων. Μαζί τους τήκονται νοοτροπίες, βεβαιότητες, τρόποι ζωής και εργασίας, εξαερώνεται όλο το κοινωνικό συμβόλαιο που συνείχε ανθρώπους και θεσμούς. Κάποιοι πολιτικοί μάλιστα χθες, την υστάτη ώρα, βρεγμένοι, καμένοι, αποτόλμησαν κάποια ίχνη αυτοκριτικής για την παρελθούσα τριακονταετία. Εως και αυτό: Αποτύχαμε, δεν φτιάξαμε κράτος, δεν σχεδιάσαμε παραγωγή. Αλλά ποιος το λέει αυτό; Το λένε τα πρόσωπα που όλη τη συγκεκριμένη τριακονταετία κυβέρνησαν τη χώρα, ήσαν υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κράτους και το σχεδιασμό της παραγωγής. Ακόμη και οι αυτοκριτικές διαπιστώσεις τους λοιπόν ηχούν τώρα κούφιες, άνευ αντικειμένου. Και επιπλέον, είναι αργά, πολύ αργά.
Η κρίση επιταχύνει εντυπωσιακά την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και οδηγεί αναπόφευκτα σε πολιτική αστάθεια. Το δικομματικό σύστημα, επί του οποίου στηρίχτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, πνέει τα λοίσθια, τουλάχιστον όπως το ξέραμε έως σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα συντριβεί εκλογικά, υπό το βάρος της διαχείρισης του Μνημονίου. Παρόμοια φθορά απειλεί και τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη στήριξη που πρόσφερε στη δεύτερο Μνημόνιο χθες. Η πολυκομματική Βουλή που προδιαγράφουν οι δημοσκοπήσεις ασφαλώς θα εκφράζει τη λαϊκή βούληση, αλλά είναι σαφές ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει, αφενός, θα είναι κυβέρνηση συμμαχίας, αφετέρου, θα κινδυνεύει να «καεί» πολύ σύντομα, με δεδομένα τα σκληρότατα μέτρα που θα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει.
Η πολιτική αστάθεια φέρνει αποσταθεροποίηση του κράτους ― ζούμε ήδη τη χαλάρωση ή και τη δυσλειτουργία κρατικών δομών απαραίτητων για ομαλή διαβίωση. Ακόμη χειρότερα, ρηγματώνεται το κοινωνικό σώμα, το οποίο ήδη επί δύο χρόνια υποφέρει από την ύφεση και τη φτωχοποίηση, και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα αλλά και στους θεσμούς. Αυτή η ρηγμάτωση είναι το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της κρίσης: η ραγισμένη κοινωνία αντιδρά εντελώς απρόβλεπτα, και αυτοκαταστροφικά, όταν οι μόνες δυνάμεις που την κινούν είναι η απόγνωση και η τυφλή οργή, όταν το πολιτικό σύστημα δεν της παρέχει σχέδιο και ελπίδα.
Η Ελλάδα ψήφισε χθες το Μνημόνιο ΙΙ, ένα σχέδιο δυσβάστακτο, το οποίο της επεβλήθη, χωρίς η ίδια να το έχει διαπραγματευτεί και χωρίς βέβαια να έχει εκπονήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Στην κρισιμότερη ίσως στιγμή της μεταπολεμική ιστορίας της, η Ελλάδα φάνηκε απροετοίμαστη και ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να δώσει μάχες, να διασώσει κάποια ράκη αξιοπρέπειας. Η αποτυχία βαρύνει κυρίως την ανίκανη ηγεμονεύουσα ελίτ, αλλά και τον λαό που την ανέχθηκε και την έθρεψε. Η ήττα επιπλέον έδειξε ότι την ανικανότητα της ελίτ πολλαπλασιάζει εφιαλτικά η υποτέλεια της, πνευματική και ψυχική, μαζί με την ιδιοτέλειά της. Η πολιτική τάξη στην πλειονότητά της είναι υποτελής ψυχοπνευματικά και υπαρξιακά στον ξένο παράγοντα, και ασκεί εξουσία αναπαράγοντας τούτη την εξάρτησή της. Η ιστορική συγκυρία βοήθησε την υποτελή ελίτ να συγκαλύψει την ανικανότητα και την ανυπαρξία της, έως ότου προσέκρουσε στην διεθνή κρίση, και τότε φάνηκε ανήμπορη ακόμη και να διαπραγματευτεί στοιχειωδώς την τύχη της χώρας και του λαού.
Τώρα βρισκόμαστε σε ένα μεταίχμιο. Το παλαιό ξεψυχάει αφήνοντας πίσω του ερείπια και στάχτες. Το μέγα ζητούμενο, το απολύτως αναγκαίο, είναι ακριβώς να μη θαφτεί η κοινωνία από ερείπια και στάχτες. Να τα αποφύγει, να τα ελαχιστοποιήσει, να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο από την κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος. Και οπωσδήποτε να βρει επειγόντως τις δυνάμεις και τη διαύγεια να αναδείξει νέα πρόσωπα, νέα σχήματα, νέες ιδέες για την Ελλάδα που θα ανατέλλει μέσα από τις στάχτες της. Αυτό δεν θα συμβεί αύριο, αλλά είναι ανάγκη να συμβεί μεθαύριο, δηλαδή όσο θα τρέχει ο πανάκριβος χρόνος του Μνημονίου ΙΙ, ο αγορασμένος με αίμα και δάκρυα.
Ηδη πολλοί Ελληνες σκέφτονται, συνομιλούν, βρίσκονται, κινούνται, πράττουν, σε μικρές παρέες, σε μικρούς κύκλους που διαρκώ ς μεγαλώνουν και αρχίζουν να εφάπτονται, να τέμνονται. Οι μικροκύκλοι αυτοί μεγαλώνουν διαρκώς, και τα ρυάκια συγκλίνουν. Χρειαζόμαστε επειγόντως το ποτάμι.