4 Σεπτεμβρίου 2012

Ωράριο «λάστιχο» και εξαήμερο ζητά η τρόικα


Να απορρίψει κατηγορηματικά κάθε σκέψη ή απαίτηση της τρόικας για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ζητά η ΓΣΕΕ από την κυβέρνηση, μετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων για εξαήμερη εργασία και νέες περικοπές στις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι χθες, δημοσίευμα της Ημερησίας αποκάλυπτε ότι η τρόικα απέστειλε e-mail στον υπ. Εργασίας, Γ. Βρούτση, ζητώντας μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μειώσεις στις αποζημιώσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο εργασίας ενώ τίθεται και θέμα κατάργησης του πενταήμερου. Σήμερα το ΒΗΜΑ, δημοσιεύει το non paper της τρόικας για τις ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας ενόψει των διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το non paper, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμιά υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Επιπλέον η τρόικα αναφέρει ότι το πλαίσιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού πρέπει...
να αναθεωρηθεί «ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυναμική των μισθών υποστηρίζει την πλήρη απασχόληση». Όπως τονίζεται θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού σε μόνιμη βάση νομοθετημένου από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Για τα λοιπά μη μισθολογικά κόστη, που τελικά επηρεάζουν το κόστος εισόδου και εφόδου, θα πρέπει, σύμφωνα με την τρόικα, να επανεξεταστούν και να μειωθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι θα πρέπει να μειωθούν «οι υπερβολικές κανονιστικές επιβαρύνσεις», ενώ η ρυθμιστική αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αυξηθεί.

Επί του ωραρίου, η τρόικα αναφέρει ότι τα προγράμματα εργασίας «μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτα». Οι απαιτούμενες δράσεις, σύμφωνα με την τρόικα, περιλαμβάνουν την αύξηση του μέγιστου αριθμού των εβδομαδιαίων εργάσιμων ημερών, νέες ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας και τη διευθέτηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και την λήψη της ετήσιας άδειας.

Η αντίδραση της ΓΣΕΕ

Στο μεταξύ, να απορρίψει κατηγορηματικά κάθε σκέψη ή απαίτηση της τρόικας για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ζητά η ΓΣΕΕ από την κυβέρνηση, μετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων για εξαήμερη εργασία και νέες περικοπές στις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, ζητά να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση και επαναφορά του εργατικού θεσμικού πλαισίου και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα προ των Μνημονίων ισχύοντα.

Στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ τονίζεται ότι «οι καταστροφικές συνέπειες των παρεμβάσεων και ανατροπών στο εργατικό θεσμικό πλαίσιο ενώ είναι εμφανέστατες στους εργαζόμενους, στην οικονομία και την κοινωνία, οι "μαθητευόμενοι μάγοι" της Τρόικα και οι μεγαλοεργοδότες μυστικοσύμβουλοί τους, παραμένουν αδιόρθωτοι».

«Ενώ το πρόγραμμα και η συνταγή έχει πλέον οδηγήσει στα όρια κατάρρευσης και χρεοκοπίας τη χώρα, επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη και αναποτελεσματική νεοφιλελεύθερη πολιτική νέων περικοπών και νέων εργασιακών ανατροπών, επισημαίνεται».

Ακολουθεί το non paper της τρόικας όπως δημοσιεύεται στο ΒΗΜΑ
Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμένουν στην αγορά εργασίας. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν το Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης επανευθυγράμμισης των κατώτατων ορίων μισθών, πρέπει να διατηρηθούν πέραν του τρέχοντος γύρου του κοινωνικού διαλόγου, και η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως για να το διασφαλίσει αυτό.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα προς την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (Πίνακας 1):

Το πλαίσιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυναμική των μισθών υποστηρίζει την πλήρη απασχόληση. 
Μετά τα μέτρα που ελήφθησαν το Φεβρουάριο για την εκ νέου ευθυγράμμιση των κατώτατων ορίων μισθών, ο στόχος - όπως συμφωνήθηκε στο πρόγραμμα - θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού σε μόνιμη βάση νομοθετημένου από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ένα βασικό επίπεδο για τα εισοδήματα από εργασία.

Το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και τα εμπόδια στην απασχόληση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ελάφρυνση της πίεσης επί των μισθών:

Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας θα πρέπει να μειωθεί. 
Θα πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των συντελεστών κοινωνικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο (όπως προβλέπει το δεύτερο πρόγραμμα).

Λοιπά μη μισθολογικά κόστη, που τελικά επηρεάζουν το κόστος εισόδου και εφόδου, θα πρέπει να επανεξεταστούν και να μειωθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Οι υπερβολικές κανονιστικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να μειωθούν, ενώ η ρυθμιστική αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αυξηθεί. 
Αυτές περιλαμβάνουν τις περίπλοκες διαδικασίες υποβολής στοιχείων και απαιτήσεις έγκρισης από την Επιθεώρηση Εργασίας. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας χάρτης πορείας και να συναφθεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιθεώρησης Εργασίας από διεθνείς εμπειρογνώμονες, που θα καλύπτει τα καθήκοντα, τις δραστηριότητες, τη διάρθρωση και την επιβολή και τη δομή ποινών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας) σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα αμέσως μετά από αυτό.

Τα προγράμματα εργασίας μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτα.
Οι απαιτούμενες δράσεις περιλαμβάνουν την αύξηση του μέγιστου αριθμού των εβδομαδιαίων εργάσιμων ημερών, νέες ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας και τη διευθέτηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και την λήψη της ετήσιας άδειας. Η αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας για συγκεκριμένους τομείς ή επαγγέλματα στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την επιτυχία των τελευταίων μεταρρυθμίσεων.

Η ανεργία είναι πολύ υψηλή, και απαιτούνται πολιτικές για να μη γίνει δομική.
Το ΕΚΤ μπορεί να παρέχει τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση των ανέργων σε οικονομικούς τομείς με υψηλότερη δυναμική ανάπτυξης. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με προγράμματα του ΕΚΤ (δηλ. εκείνες που συνδυάζουν εργασία και εκπαίδευση μαζί με τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να ξεκινήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Καθορισμός Μισθών 
Αναμόρφωση του πλαίσιου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού: Θέσπιση ενός χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού νομοθετημένου από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Το νέο σύστημα θα πρέπει να παρέχει ένα βασικό επίπεδο για τα εισοδήματα από εργασία που θα εξασφαλίζει ότι η δυναμική των μισθών υποστηρίζει την πλήρη απασχόληση. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να έγκειται στο σχεδιασμό του μηχανισμού, και δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού που εγκρίθηκε από το EFF μέχρι τα ποσοστά  ανεργίας να μειωθούν.
Πίνακες
Μη μισθολογικό κόστος
Προτάσεις μέτρων για τη μείωση των συντελεστών κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με τρόπου που να μην επηρεάζει το έλλειμμα:
Προσαρμογή συντάξεων (με προστασία των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα) .
Διεύρυνση της βάσης για είσπραξη εισφορών. 
Μείωση των διοικητικών βαρών  για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που σχετίζονται με επαχθείς απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και προεγκρίσεων:
Κατάργηση των υφιστάμενων απαιτήσεων για την υποβολή των προγραμμάτων εργασίας, την κοινοποίηση και / ή προέγκριση από τις επιθεωρήσεις εργασίας των υπερωριών , της αντισταθμιστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας, και της εκ περιτροπής εργασίας.
Υιοθέτηση ενός χάρτη πορείας για τη σταδιακή αύξηση της ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων και υποβολής στοιχείων από τους εργοδότες στην Επιθεώρηση Εργασίας με την πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών δεδομένων για τις εργασιακές ρυθμίσεις μέχρι τα τέλη του 2014.
Αποδοχή ηλεκτρονικών υπογραφών για τις ηλεκτρονικές υποβολές ΣΕΠΕ.
Αναθεώρηση και μείωση του υψηλού κόστους εισόδου και εξόδου για την ευθυγράμμιση του με την πρακτική σε άλλες χώρες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.
Ευελιξία των εργασιακών ρυθμίσεων 
Αύξηση της ευελιξίας των προγραμμάτων εργασίας:

  • Αύξηση του μέγιστου αριθμού ημερών εργασίας σε 6 ημέρες ανά εβδομάδα για όλους τους τομείς. 
  • Ορισμός της ελάχιστης ημερησίας ανάπαυσης στις 11 ώρες. 
  • Αποσύνδεση των ωρών εργασίας από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης. 
  • Άρση των περιορισμών σχετικά με τον ελάχιστο/ μέγιστο χρόνο ανάμεσα στις πρωινές και τις απογευματινές βάρδιες. Να επιτρέπεται η άδεια δυο διαδοχικών εβδομάδων να ληφθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του χρόνου στους εποχικούς τομείς. 
Αποτελέσματικότητα  Επιθεώρησης Εργασίας 
Υιοθέτηση χάρτη πορείας και ανάθεση ανεξάρτητης αξιολόγησης της Επιθεώρησης Εργασίας που να καλύπτει:
Tα καθήκοντα, τις δραστηριότητες και τη δομή. Την επιβολή και τη δομή των ποινών για τις παραβιάσεις των εργασιακών ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας)

tvxs

Δεν υπάρχουν σχόλια: