16 Ιουνίου 2012

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ της Ε.Ε.

 
Η ηγεσία της ΕΕ συνεχίζει αυτή την καταστροφική πολιτική με πλήρη επίγνωση ότι οδηγεί στην εξαθλίωση των λαών της Ευρώπης και την κατάρρευση των οικονομιών Ο απώτερος στόχος τους είναι η πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε., τη δημιουργία ενός υπέρ-κρατους... Αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, δεν θα υιοθετηθεί χωρίς αντιδράσεις δεν θα έρθει αναίμακτα, ιδιαιτέρα από τους ασθενέστερους συμμετέχοντες στο εγχείρημα...
οι ανισότητες και η ανισομέρεια είναι χαρακτηριστικό της ευρωζώνης, πόσο μάλλον της Ε.Ε.
Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις σε ο,τι αφορά το ποια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί προς το σκοπό αυτό.. .
Η μια υιοθετεί πιο “παραδοσιακές” και δοκιμασμένες πρακτικές, λιγότερο συγκρουσιακή και επιθετική, περισσότερο ευέλικτη και με γνώρισμα τη σταδιακή και κεκαλυμμένη προσβολή θεσμών και των κυριαρχικών διακαιωμάτων των λαών..
Η δεύτερη προσέγγιση, που εκφράζεται και μέσω παραγόντων όπως ο Σόϊμπλε, είναι ο δρόμος των “γερακιών”, πολύ πιο επιθετική και αυταρχική...
Απόσπασμα της συνομιλίας του με τον “Αναρχικό Τραπεζίτη” Χρίστο Λογαρίδη στο Ραδιόφωνο χωρίς FM, την 14η Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: